Audytorem funduszy, których portfelami zarządza Meridian Fund Management S.A. jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – spółka z grupy światowego lidera w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.
Do jego podstawowych zadań należy badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych funduszy. Jest to, niezależny od towarzystwa funduszy inwestycyjnych i banku depozytariusza, podmiot weryfikujący poprawność wycen aktywów funduszów, rzetelność prowadzenia ksiąg i zgodność działań funduszy z przepisami prawa.

Depozytariuszem funduszy, których portfelami zarządza Meridian Fund Management S.A. jest Raiffeisen Bank Polska S.A., będący jedną z wiodących instytucji na polskim rynku bankowym. Jego zadaniem jest prowadzenie rejestru aktywów funduszu, przechowywanie ich, nadzór nad zarządzaniem funduszem inwestycyjnym oraz kontrola terminowości rozliczania transakcji w funduszach.

 

FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego spółką zajmującą się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Została ona utworzona w roku 2006 przez globalną korporacje General Electric pod nazwą GE Debt Management TFI S.A., zaś w 2008 r. została przejęta przez Grupę inwestycyjno-doradczą UCFS. Specjalizuje się w zarządzaniu funduszami zamkniętymi oraz funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych.

 

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante