Michał Matynia

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2009 roku związany z rynkiem kapitałowym – doświadczenie zdobywał pracując m.in. w Copernicus Capital TFI, Domu Inwestycyjnym Investors S.A. oraz Domu Maklerskim W Investments S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, certyfikat PRM oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Meridian Fund Management S.A. odpowiedzialny za bieżącą działalność spółki.

Marta Sternicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek prawo). Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie prawnicze zdobywała w kancelarii prawnej PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k., (czerwiec 2009r. – czerwiec 2014r.). Od 2011 roku związana z branżą funduszy inwestycyjnych. W SATURN Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, a następnie Dyrektora Departamentu Relacji Inwestorskich. Od lipca 2014 roku związana była z Domem Maklerskim W Investments S.A. W Meridian Fund Management S.A. odpowiedzialna za nadzór prawny nad realizowanymi projektami.

Michał Draniak

Absolwent kierunku finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także makler papierów wartościowych. Od 2007 roku bezpośrednio związany z rynkiem kapitałowym – doświadczenie zdobywał w domach maklerskich: CDM Pekao S.A., Copernicus Securities S.A. oraz Domu Maklerskim W Investments S.A. W Meridian Fund Management S.A. bierze udział w procesie inwestycyjnym, a także sprawuje nadzór nad dotychczas realizowanymi projektami.

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante