Vivante

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 

Prywatne usługi medyczne

Vivante FIZ AN jest niepowtarzalnym funduszem inwestycyjnym, który inwestuje w projekty z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia, a także projekty związane ze świadczeniem lub zabezpieczaniem dostępności usług użyteczności publicznej i nieruchomościami. Celem Meridian Fund Management SA, jako zarządzającego funduszem, jest identyfikowanie i angażowanie się w najlepsze projekty w tych obszarach.

Inwestycje użyteczne publicznie

Fundusz Vivante inwestuje m.in. w projekty związane z usługami użyteczności publicznej w szczególności związane z: medycyną, hotelarstwem, edukacją, transportem czy dostarczaniem mediów wszelkiego rodzaju. Lokaty dobierane przez MFM SA czynią z funduszu atrakcyjne narządzie dywersyfikacji portfela inwestorów, którzy pragną osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji, opartych na usługach, które cały czas zyskują na znaczeniu.


Karta Funduszu

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante