Lasy Polskie

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 

Innowacyjne inwestycje leśne

Lasy Polskie FIZ AN jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w gospodarkę leśną. Stosowana przez Meridian Fund Management filozofia zakłada umiejętne zarządzanie zgromadzonymi gruntami leśnymi mające na celu zapewnianie uczestnikom funduszu Lasy Polskie FIZ AN stabilnego wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych.

Oprócz ziemi także gospodarka leśna

Celem MFM SA jest maksymalizacja wartości certyfikatów między innymi poprzez stały i stabilny wzrost wolumenu drzewostanu na zalesionych obszarach, długoterminowy wzrost cen ziemi w Polsce oraz pozyskiwanie i sprzedaż drewna pochodzącego z upraw leśnych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów długoterminowych, którzy pragną osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji w oderwaniu od klasycznych trendów panujących na rynkach kapitałowych.

 

Karta Funduszu

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante