Inwestycje Selektywne

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 

Inwestycje selektywne z Meridian

Inwestycje Selektywne FIZ AN zarządzany przez Meridian jest unikalnym funduszem inwestycyjnym, którego strategia opiera się na 3 głównych filarach: inwestycjach w nieruchomości, inwestycjach typu PE/VC oraz inwestycjach alternatywnych. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów długoterminowych, którzy pragną osiągnąć ponadprzeciętne zwroty z inwestycji w oderwaniu od trendów panujących na rynkach kapitałowych. Doświadczenie zarządzających oraz oportunistyczne podejście do selekcji inwestycji pozwala na osiągnięcie wysokiej rentowności zainwestowanego kapitału.

Inwestycje w wartość i inwestycje w przyszłość

Inwestycje Selektywne FIZ AN wpisują się w strategię Meridian Fund Management SA inwestowania w aktywa trwałe, przez co w portfelu funduszu znajdują się między innymi atrakcyjne nieruchomości, które oprócz wzrostu wartości generują stałe przepływy z czynszów. Cechą wyróżniającą Inwestycje Selektywne FIZ AN jest fakt, że część swoich środków inwestuje w obiecujące projekty PE/VC zasilając kapitałem przedsięwzięcia nowe lub w fazie intensywnego wzrostu. Inwestycje takie charakteryzują się na ogół większym ryzykiem, ale przy tym także możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu.


Karta Funduszu