Inwestycje Rolne

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Meridian – inwestycje rolne z zyskiem

Ziemia rolna to jedne z wielu niedocenianych specjalistycznych aktywów inwestycyjnych. Inwestycje Rolne FIZ AN stawia na bezpieczną i stabilną stopę zwrotu w oparciu o inwestycje w nieruchomości rolne. Wartość certyfikatów funduszu może wzrastać zarówno poprzez uzyskiwane pożytki, w tym np. płody rolne, jak i poprzez wzrost cen ziemi. Inwestycje Rolne FIZ AN zarządzany przez Meridian Fund Management SA jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w ziemię rolną, którego celem jest zwiększanie wartości certyfikatów poprzez maksymalizację zysków z tytułu uzyskiwanych dopłat obszarowych oraz stabilnego wzrostu cen ziemi rolnej w Polsce.

Średnio- i długoterminowy horyzont inwestycyjny

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów o średnio i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym pragnących osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z zainwestowanego kapitału przy możliwie minimalnych zmianach wartości certyfikatów. Osoby zainteresowane inwestycją w certyfikaty funduszu Inwestycje Rolne FIZ AN zarządzanego przez Meridian, prosimy o kontakt z Fincrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

inwestycje lasy polskie
inwestycje selektywne
inwestycje rolne
fundusz inwestycyjny zamknięty vivante